ΣΚΟΠΟΣ

Η ιστοσελίδα αυτή δημιουργήθηκε για δύο βασικούς λόγους:


1. Για την ανάγκη παρουσίασης των γνώσεων , από την επιμόρφωση μου, στις Νέες Τεχνολογίες  και την χρήση τους για εκπαιδευτικούς σκοπούς  ,     και

2. Στην ανάγκη να βοηθήσω τους μαθητές μου ,  στην προσπάθεια τους να κατανοήσουν καλύτερα την ύλη των μαθηματικών , με την άσκηση τους , σε επιπλέον ασκήσεις που αφορούν την διδακτέα ύλη τους, συμπληρώνοντας αυτές  που πραγματοποιούνται στην τάξη.Εύχομαι η προσπάθεια αυτή να βρεί ανταπόκριση από τους μαθητές μου και να με συγχωρέσουν για τα  λάθη που μπορεί να υπάρξουν.

Παράλληλα, υπάρχουν συναφείς με τα μαθηματικά και τα εκπαιδευτικά θέματα ιστοσελίδες, που μπορούν να ενδιαφέρουν τους επισκέπτες της ιστοσελίδας.

Άλγεβρα

είναι ο κλάδος των μαθηματικών που ασχολείται γενικά με την έννοια της δομής .

Αντικείμενα της άλγεβρας είναι σύνολα στα οποία έχουν οριστεί πράξεις μεταξύ των στοιχείων τους.

Γεωμετρία


είναι ο κλάδος των μαθηματικών που ασχολείται με χωρικές σχέσεις, δηλαδή με τη σύνθεση του χώρου που ζούμε.

Εμπειρικά, αλλά και διαισθητικά, οι άνθρωποι χαρακτηρίζουν τον χώρο μέσω συγκεκριμένων θεμελιωδών ιδιοτήτων, που ονομάζονται αξιώματα.

Τα αξιώματα δε μπορούν να αποδειχτούν, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με μαθηματικούς ορισμούς για τα σημεία, τις ευθείες, τις καμπύλες, τις επιφάνειες και τα στερεά για την εξαγωγή λογικών συμπερασμάτων.

Μαθηματικά

Η λέξη προέρχεται από τον (αρχαίο) πληθυντικό τού ουδετέρου τού επιθέτου μαθηματικός < μαθημα < μανθάνω, μαθαίνω, αποκτώ γνώσεις.